Ikdienā paralēli nodarbībām aktīvi darbojas atbalsta komanda:

  • ABA speciālists - Indra
  • speciālais pedagogs - Evita

Mūsu bērniem ir iespēja izmantot Barboletas Attīstības centra  pakalpojumus.

Sadarbībā ar Barboletas Attīstības centru mums ir pieejama sajūtu istaba un daudzfunkcionāls inventārs.  Nodarbības tiek organizētas gan individuāli, gan nelielās grupās. Šajās nodarbībās rūpējamies par vispusīgu atbalstu bērna attīstību - emocionālo, intelektuālo un fizisko. Sajūtu istabas nodarbībās bērni veic vingrinājumus smilšu vai ūdens kastē, veido radošos darbus. Izmantojot dažādas maņas - redzi, dzirdi, ožu, garšu, līdzsvaru, iepazīst pasauli un veicina paškontroli, kā arī intelektuālo attīstību.