2020./21. MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMĀ SAŅĒMĀM STARPTAUTISKO ZAĻO KAROGU!!!

2020./21. mācību gada tēma - PĀRTIKA

RĪCĪBAS PLĀNS

 • Rīcības plāns tika izstrādāts sākotnēji ar Ekopadomes dalībniekiem - skolotājiem, pēc tam pirmajā Ekopadomes kopsapulcē ar vecākiem apspriesti ierosinājumi, uzlabojumi. Trešajā etapā tika iepazīstināta Mazā Ekopadome un visi ppii darbinieki.
 • Ekopadomes locekļi uzņemsies dažādu atbildību par procesiem. Piemēram, padomes priekšsēdētājs Rihards apņēmies sagādāt komateriālus āra aktivitātēm. PPII vadītāja, uzrunās vecākus, kad būs jaunas idejas kā realizēt un aktualizēt gada tēmu.
 • Rīcības plānā izvirzītie mērķu sasniegšana tiks vērtēta visa mācību gada garumā ar aptaujām un mācību gada beigās ar izvērtējumu. 
PĀRITKA - gada tēma
 • VESELĪGS UZTURS
 • IELIEC TIK, CIK VARI IZĒST!
 • KULINĀRĀS DIENAS REIZI MĒNESĪ KATRAI GRUPAI
 • CUKURA SVĒRŠANAS EKSPERIMENTI
 • PALMU EĻĻA PRODUKTOS
 • IEPIRKŠANĀS TIRGŪ UN BEZIEPAKOJUMA VEIKALĀ
 • VIETĒJĀ, SEZONĀLĀ PĀRTIKA
 • DĀRZA ZONAS LABIEKĀRTOŠANA
 • TRANSPORTA IETEKME  UZ KLIMATU TRANSPORTĒJOT PĀRTIKU
 • VIDES DIENAS
 • STARPTAUTISKĀ BIŠU DIENA
 • BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS DIENA
 • SILTO DŽEMPERU DIENA
 • MEŽA DIENA
 • RĪCĪBAS DIENA
 • ATKRITUMU ŠĶIROŠANA UN OTRREIZĒJĀ PĀRSTRĀDE
 • BATAREJU VĀKŠANA

VIDES KODEKSS

Mazā Ekopadome izstrādāja vides kodeksu, kas novietots Ekoskolas stendā


2019./20. mācību gada tēma - 

IESTĀDES VIDE UN APKĀRTNE

 • Sējam, stādām, audzējam
 • Mums ir sava siltumnīca un ogu krūmi
 • Šķirojam atkritumus
 • Piedalāmies makulatūras un bateriju vākšanas konkursā
 • Piedalāmies visos Ekoskolas programmas pasākumos - Silto džemperu diena, Velo diena, EkoSkolu Latvijas forums, Zaļās palodzes, Meža un Ūdens dienas