2023./2024. mācību gada tēma - Enerģija

•Izvēlēta pēc vides novērtējuma datiem
•Mērķis - Mācību gada laikā veikto izglītojošo aktivitāšu rezultātā izglītojamo izpratne par elektroenerģijas taupišanas nozīme ir palielinājusies no 25% uz 75%.
•Apskatāmās tēmas - kur lietojam enerģiju, kā ražojam enerģiju
•Katru mēnesi akcents uz noteiktu tēmu

Ricibas_plans_20232024.jpg