Kontakti

Tālrunis:  PPII vadītāja vietniece Ieva - 26492324

E-pasts: info.skolotajs@gmail.com

Adrese: Atmodas iela 9, Jelgava, LV-3001


Rekvizīti: 

SIA "Skolotājs"

Reģ.Nr 43603050776

Juridiskā adrese: Tērvetes iela 30, Jelgava, LV-3008

SEB Banka, konta nr. LV16UNLA0050018030535