Erasmus+ akreditācija

2021. gadā "Mācos mācīties" saņēma Erasmus+ organizācijas akreditāciju, lai īstenotu mobilitātes aktivitātes laika periodā no 2021. gada līdz 2027. gadam.

Akreditācijas ietvaros "Mācos mācīties" katru gadu īsteno noteiktu skaitu personāla mobilitāšu, lai sasniegtu mērķus:

1) nodrošināt kvalitatīvu un mūdienu prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītību

2) veicināt personāla profesionālo pilnveidi

3) veidot vidi, kas ir cieņpilna, mājīga, un nodrošina bērnu saikni ar dabu, un veicina vispārējo intelektuālo

4) aktīvi izplatīt savu pieredzi un zināšanas gan vietējā un nacionālā mērogā, gan starptautiski.

2021. gada akreditācijas līguma ietvaros īstenotas 6 peronāla mobilitātes. Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums 12150,00 EUR.

2022. gada akreditācijas līguma ietvaros īstenotas 6 peronāla mobilitātes. Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums 12150,00 EUR.