Mobilitātes projekts "Mācos mācīties starptautiskā pieredze"

Projekta mērķis: uzlabot pedagogu un vadības profesionālās zināšanas un kompetenci par dažādām pirmsskolas izglītības metodēm, ieviest jaunas mācīšanās formas.

Aktivitātes: Pedagogu profesionālā pilnveide kursos ārvalstīs un darba vērošanas aktivitāte.

Projekta ietvaros īstenotas 6 personāla mobilitātes.

Rezultāti: 

1) uzlabotas zināšanas par STEM mācīšanu pirmsskolā

2) zināšanas kā integrēt mācīšanās procesā dažādus digitālos rīkus

3) zināšanas un pieredze par Montessori pieejas izmantošanu ārvalstu pirmsskolās

4) zināšanas par Reggio Emilia mācību metodi, kas ir unikāla tieši Itālijai

5) uzlabotas zināšanas par āra pedagoģiju un aktivitāšu integrēšanu mācību procesā

6) zināšanas par demokrātijas principu ieviešanu mācību procesā.

Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums: 10 101,00 EUR.