Maza mēroga partnerības projekts "“UN Sustainable goals for the STEM and language learning”

Projekta mērķis: veicināt STEM un svešvalodu mācīšanos pirmsskolās, dalīties pieredzē un labas prakses piemēros star projektā iesaistītajām organizācijām.

Aktivitātes: 

1) Iepazīšanās ar ANO Ilgtpspējīgas attīstības mērķiem. Risinājumi, kā par mērķos aktualizētajām problēmām stāstīt pirmsskola vecuma bērniem, iekļaujot STEM aktivitāti un angļu valodas mācīšanos

2) STEM nedēļas Latvijā un Grieķijā

3) Pedagogu mācību vizītes

Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums: 30 000,00 EUR.


Sadarbības partneri