Maza mēroga partnerības projekts "“UN Sustainable goals for the STEM and language learning”

Projekta mērķis: veicināt STEM un svešvalodu mācīšanos pirmsskolās, dalīties pieredzē un labas prakses piemēros starp projektā iesaistītajām organizācijām.

Aktivitātes: 

1) Iepazīšanās ar ANO Ilgtpspējīgas attīstības mērķiem. Risinājumi, kā par mērķos aktualizētajām problēmām stāstīt pirmsskola vecuma bērniem, iekļaujot STEM aktivitāti un angļu valodas mācīšanos

2) STEM nedēļas Latvijā un Grieķijā

3) Pedagogu mācību vizītes

Erasmus+ programmas piešķirtais finansējums: 30 000,00 EUR.


Sadarbības partneri



Projektā izstrādāti 17 nodarbību plāni

2024. gada februārī noslēdzās projekta īstenošana un tā ietvaros izstrādāti 17 nodarbību plāni atbilstoši ANO Igtspējīgas attīstības mērķiem. Katrā nodarbībā ietverti elemnti, kas veicina STEM zināšanas. Nodarbību plāni pieejami angļu valodā. 

Visi nodarbību plāni pieejami lejuplādei šeit.