Attīstības centra mājīgajā vidē tiek piedāvāti pakalpojumi bērnu fiziskai, emocionālai un intelektuālai attīstībai.

Attīstības centra speciālisti palīdz bērniem aphūt jaunas prasmes un zināšanas, sniedz atbalstu vecākiem bērnu attīstībā.

Visi attīstības centra speciālisti ir pieredzējuši  un turpina izglītoties, lai apgūtu jaunas zināšanas, ko izmantot darbā ar bērniem un veicinātu to fizisko, emociānālo un intelektuālo attīstību.