Indra Bataraga

ABA terapijas speciāliste


ABA terapija

ABA terapija jeb Applied Behavior Analysis (ABA) ir zinātniska metode, ar kuras palīdzību speciālists nosaka saistību starp uzvedību un dažādiem apkārtējās vides stimuliem. Ar praktisku metožu palīdzību, mainot dažādus stimulus, mainās arī bērna uzvedība.

Piedāvātie pakalpojumi

  • Nevēlamās uzvedības korekcija
  • Prasmju novērtēšana.
  • Mazās, lielās motorikas attīstīšana
  • Pašapkalpošanās prasmes (ģērbties, ēst, mazgāt rokas, zobus utt.)
  • Runas attīstība (gan saprast runu, gan runāt)
  • Dažādas alternatīvās komunikācijas
  • Acu kontakta veidošana un noturība
  • Uzmanības, koncentrēšanās prasmju attīstība
  • Socializācijas prasmes.

Uz konsultācijām, terapijas sesijām bērnus un pusaudžus var pierakstīt zvanot uz tālruni: 25750706

Konsultācijas cena: 35 €